W pierwszym artykule z serii o konserwacji hamulców tarczowych, MEI Brakes podaje kilka praktycznych wskazówek jak zapobiegać wnikaniu wody do zacisków hamulcowycy.

Od 20 lat konserwacja pneumatycznych hamulców tarczowych stanowi część regularnych procedur konserwacyjnych wykonywanych przez stacje naprawcze; większość mechaników jest dobrze obeznana we wszystkich aspektach tego tematu.

Nawet przy dobrze sprawdzonych procedurach serwisowania pneumatycznych hamulców tarczowych, wnikanie wody do zacisków hamulcowych - przeważnie przez komorę powietrzną - stwarza duże problemy wielu użytkownikom pojazdów.

Komora powietrzna posiada stronę ciśnieniową i bezciśnieniową. Strona bezciśnieniowa (położona najbliżej zacisków) odprowadza sprężone powietrze do atmosfery i niestety umożliwia również wnikanie wody do systemu. W hamulcu bębnowym nie stanowi to problemu, ponieważ popychacz odłączony jest do wewnętrznych elementów hamulca. W hamulcu tarczowym popychacz musi być jednak całkowicie uszczelniony przy bezciśnieniowej stronie komory, aby uniemożliwiać wnikanie wody do hamulca. Jeżeli uszczelnienie to zostanie uszkodzone, lub stanie się nieefektywne, to hamulec szybko ulegnie trwałemu uszkodzeniu (skoroduje).

Znajdź punkt uszczelnienia lica oraz punkt uszczelnienia popychacza na schemacie komory powietrznej. (Rys. 1)

Polish Water Ingress Fig 1 web

Co stanie się, jeśli uszczelnienie komory powietrznej zostanie uszkodzone bądź utraci swoją efektywność? Fotografie obok pokazują korozję powstałą w następstwie zamontowania w komorze powietrznej uszkodzonej uszczelki:

Po zaledwie dwóch tygodniach użytkowania nastąpiła awaria hamulca - woda dostała się przez uszczelkę komory powietrznej, powodując błąd w układzie elektrycznym i włączenie kontrolki sygnalizującej „zużycie klocków hamulcowych” w kabinie kierowcy.

Prevent Water Ingress Fig 3 web

Jednak woda najczęściej wnika do hamulca i pozostaje niewykryta przez tygodnie lub miesiące, aż w trakcie przeglądu lub testu na bieżni warsztatowej zostanie wykryta słaba efektywność hamowania. Tego hamulca z uszkodzoną uszczelką komory powietrznej już się nie da naprawić.

Prevent Water Ingress Fig 2 web

ZAPOBIEGANIE WNIKANIU WODY

Jak więc przy zakładaniu zamiennych zacisków mechanik może ustalić, że komora powietrzna jest nadal sprawna? Sprawdzenie, że popychacz działa poprawnie bez przecieku powietrza na przeponie to tylko pierwszy krok. Mechanik musi również upewnić się, że woda nie dostaje się na zaciski poprzez komorę powietrzną. Robi się to sprawdzając uszczelkę/osłonę elastyczną popychacza:

1. Najpierw sprawdź uszczelnienie kołnierza, które jest widoczne na powierzchni montażowej komory powietrznej. Uszczelnienie powinno wystawać o 3mm nad korpus bezciśnieniowej komory powietrza, byćnieuszkodzone i bez nacięć.

air chamber 3mm

2. Po sprawdzeniu uszczelnienia kołnierza, dokładnie obejrzyj widoczną część popychacza. Jeśli na popychaczu widać ślady wody lub rdzy, to najczęściej jest to oznaką pęknięcia lub przeciekania uszczelki bądź osłony elastycznej.

Air Chamber pushrod web

3. Następnie zbadaj popychacz i wewnętrzną część uszczelki pod kątem uszkodzeń oraz śladów przedostawania się wody przez osłonę elastyczną. (zob. czerwone ramki Rys. 1) Dostęp do wnętrza osłony elastycznej jest trudny - trzeba będzie posłużyć się latarką. Pamiętaj, jeśli na popychaczu widać ślady korozji (po wytarciu smaru), najprawdopodobniej doszło do uszkodzenia osłony elastycznej.

Pęknięta osłona elastyczna spowoduje korozję wewnętrznych elementów zacisku.

Old Air Chamber web

Jeśli na popychaczu widać ślady wody lub rdzy, to najczęściej jest to oznaką pęknięcia lub przeciekania uszczelki bądź osłony elastycznej.

Tak powinny wyglądać osłona elastyczna i popychacz -

Air Chamber 4web ...  

 

Wykonanie powyższych kroków pozwoli utrzymać długi okres eksploatacji zacisków hamulcowych ciężarówek, przyczep i autobusów. Podczas serwisu interfejs komory i zacisku jest często pomijany, ale warto przeznaczyć kilka minut na dokładne sprawdzenie uszczelki, aby ustalić, czy komorę należy wymienić.

modsearch

modadb

modslack